Gör det själv ventilation

Vi kan erbjuda följande paket:

Ventilationsanläggning innehåller:
• Projektering med montageinstruktion.
• Komplett ventilatonsaggregat med 2 st fläktar, värmeväxlare, eftervärmare, avfrostningsautomatik mm.
• Kanaler med tillbehör.
• Kontrollventiler, (ventilationsdon för till/frånluft).
• Isolering av kanaler.
• Montageinstruktioner.