Allt om radon och ventilation

Vad är markradon?

Markradon kommer från uran och radium som förekommer naturligt i alla bergarter och därmed även i jordarter. I en del av sönderfallsprocessen av uran och radium så bildas radon som då kan stiga in i fastigheten via undertryck och sprickor i fastighetens grund eller platta. För att se om det finns risk för markradon kan du titta på denna karta som anger halten av uran i marken och även uppmätt gammastrålning i marken över stora delar av Sverige som kan ge en bra indikation om det finns risk för markradon i din fastighet.

Sönderfallskedja för Uran
Sönderfallskedjan för Uran.
Radonsug pannrum
Exempel på radonsug i ett pannrum.
Rulla till toppen