Allt om radon och ventilation

Vad är en radonkarta?

Det finns ingen specifik radonkarta då det är svårt att dra slutsatser om radonhalten i en specifik fastighet då det beror på husets konstruktion, markförhållanden m.m. En indikation kring om det kan finnas förhöjda halter av markradon kan man dock få från den karta Sveriges geologiska undersökning har tagit fram över radioaktivitet i berg som anger uranhalterna i marken i större delen av Sverige. Då radon är en biprodukt från sönderfallsprocessen av uran kan det ge en bra indikation kring om det finns risk för förhöjda radonhalter för din fastighet.

Ligger din fastighet i ett rött område med högre gammastrålning kan det vara bra att göra en radonmätning då det finns en högre risk för förhöjda radonhalter. 

Vill du fråga om radon eller möjliga åtgärder för att sanera radon, ring oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se

Vill du beställa radonmätningar för att kontrollera radonhalten kan du göra det här.

Utdrag från SGU:s karta över gammastrålning från Uran.
Varukorg
Rulla till toppen