Allt om radon och ventilation

Vad är en godkänd radonhalt?

I Sverige har vi sedan 2004 ett gränsvärde på 200 Bq/m3 enligt strålskyddsförordningen. Sedan 2013 finns även ett EU-direktiv som anger att samtliga medlemsländer måste ha en referensnivå på 300 Bq/m3 i årlig radonkoncentration eller lägre inom EU. Sverige och några andra länder har dock valt att lägga sig under den rekommenderade nivån i direktivet och några länder som t.ex. Norge har valt att lägga gränsen på 100 Bq/m3 som även är det rekommenderade gränsvärdet enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Radon
För att få ett medelvärde behöver du göra en långtidsmätning.
Varukorg
Rulla till toppen