ventilation

Hur länge ska man mäta radon?

Långtidmätning med radondosor:   För att få ett årsmedelvärde behöver du mäta med långtidsdosor som ger en bra tillförlitlig mätning av radonhalten i din fastighet. En långtidsmätning ska göras med minst två dosor i fastigheten under en period om minst två månader för att kunna ge ett korrekt årsmedelvärde. Mätperioden för långtidsmätningar är under eldningssäsongen, 1

Hur länge ska man mäta radon? Läs mer »

Vilka metoder finns det för att få bort radon?

En av grundmetoderna för att få bort radon är att ventilera bort radongasen genom olika typer av ventilationslösningar som radonsug, radonbrunn, FTX system eller friskluftsventiler i kombination med mekanisk frånluft. Grundmetoder för radonsanering Radonsug Radonbrunn FTX Mekanisk frånluft Andra metoder för sanering av radon Har man markradon kan det ibland även gå att täta mot

Vilka metoder finns det för att få bort radon? Läs mer »

Vad är skillnaden på en radonmätare för långtids- och korttidsmätning?

En spårfilmsdosa (radondosa) består av en plastdosa med ett lock och en botten med en springa som släpper in luft som ska mätas. I dosan finns en genomskinlig plastfilm som är gjord av C39 som reagerar på de alfapartiklar som uppstår vid sönderfall av radongasen. Skillnaden mellan en de korttidsmätningar och långtidsmätningar vi säljer är

Vad är skillnaden på en radonmätare för långtids- och korttidsmätning? Läs mer »

Hur gör man för att sänka radonhalten?

För att sänka radonhalten i ett hus finns det flera olika åtgärder som kan vidtas beroende på var källan till radonet är. Nedan är några av de vanligaste lösningarna för att sänka radonhalten beroende på var radonet kommer ifrån. Markradon: Har man förhöjda radonhalter i sin fastighet från marken så finns det flera olika lösningar

Hur gör man för att sänka radonhalten? Läs mer »

Varukorg
Rulla till toppen