Allt om radon och ventilation

5 tips för att sänka elförbrukningen för ditt FTX-system?

Sänkt elförbrukning FTX-

Ett FTX-system är ett effektivt sätt att skapa ett bra inomhusklimat i din bostad och minska dina uppvärmningskostnader. Med ett FTX system så återvinner man värmen i frånluften (den luft som sugs ut från bostaden) för att värma upp tilluften (den luft som tillförs bostaden). 

 1. Använd aggregatets “bortaläge/lågläge” och schemaläggninsfunktioner
  Ett enkelt sätt att sänka energiförbrukningen är att nyttja aggregatets bortaläge/lågläge och schemaläggningsfunktion. Genom att sänka ned aggregatet till bortaläge när t.ex. ingen är hemma så kan du sänka elförbrukningen för fläktarna på ditt aggregat med 20-60%. Se exempel nedan där snittförbrukningen minskar för aggregatet från ca 128,72 watt till 50,8 watt genom att ändra från normal till minläge på en Flexit UNI 2 (minskning av elförbrukningen med ca 60%). 
 2. Sänk temperaturen för aggregatet
  Genom att sänka temperaturen på den luft som aggregatet tar in ca 2-3 grader under den temperatur som ni har inomhus så kan ni både spara el men också säkerställa en bra sammanblandning av luften. Värmaren i ett FTX system är till för att hjälpa till att värma tilluften till önskad temperatur när återvinningen inte räcker till för detta. Har du en elvärmare i ditt aggregat är det dock effektivare att använda ditt ordinarie uppvärmningssystem för att värma huset istället för att låta elvärmaren göra detta i den mån det är möjligt. Har du t.ex. bergvärme eller en luft-luft värmepump så är det bättre att låta dessa värma huset då de är effektivare än elvärmaren i ditt aggregat. Aggregatet kan då nyttja värmen från bergvärme och värmepumpen i återvinningen och kan även minska tiden som elvärmaren behöver hjälpa till i aggregatet vilket gör att ni kan använda det mest energieffektiva sättet för att värma upp bostaden och spara el.
 3. Serva aggregatet
  En viktigt del för att hålla ditt aggregat välmående är att sköta underhåll enligt de rekommendationer som tillverkaren anger. Smutsiga kanaler och fläktar gör att fläktarna får jobba hårdare och kan därmed öka elförbrukningen och det sliter även mer på aggregatets komponenter. Fördelen med att ha löpande kontroller av ditt ventilationssystem är att ni kan åtgärda eventuella fel snabbt och minska risken för att t.ex. återvinningen inte fungerar som den ska vilket kan öka elförbrukningen för ditt aggregat markant. Vill ni ha hjälp med service eller rengöring av ert ventilationssystem, kontakta oss så hjälper vi er!
 4. Bytt aggregat om du har ett äldre aggregat
  Har du ett äldre aggregat med AC fläktar finns det möjlighet att sänka elförbrukningen med ca 30-50% genom att byta ut aggregatet till ett modernare aggregat med EC- fläktar. Med ett nyare aggregat får man ofta även bättre filter, mer funktioner som gör att ni även där kan sänka förbrukningen ytterligare. För mer information kring AC och EC motorer kan ni läsa mer här.
 5. Kontrollera isolering och placering av don
  Kontrollera att de kanaler som går i kallare utrymmen är korrekt isolerade för att minska värmeförlusten. Om vi på grund av värmeförlust tappar ett 3-5 grader mellan aggregatet och utblåset i huset så kommer värmaren i aggregatet behöva jobba hårdare för att bibehålla önskad temperatur vilket leder till ökad elföbrukning för uppvärmning både för aggregatet men även husets uppvärmningssystem. 
  En bra sak är även att se över placering av don så man både tillför luft på rätt ställen och rätt mängd men även nyttjar värmen i frånluften på bästa sätt. Har ni t.ex. en kamin som ni eldar i eller en värmepump som går kontinuerligt så kan det vara ett bra ställen att placera en väl isolerad frånluft för att ta tillvara på värmen från dessa på bästa sätt i återvinningen i aggregatet.

  Vill ni ha hjälp eller råd kring hur ni kan sänka elförbrukningen för ert aggregat, kontakta oss gärna på Info@hemkomfort.se eller 08-604 97 00

Elförbrukning FTX
Aggregat i normalläge
Elförbrukning FTX
Aggregat i minläge
Graf för energiförbrukning för aggregat från leverantören Saleryd. Vi kan se på grafen att elförbrukningen ökar snabbare när vi kommer upp över 70% av fläktkapaciteten
Varukorg
Rulla till toppen