Allt om radon och ventilation

När byggde man med blåbetong?

Blåbetong användes som byggnadsmaterial mellan 1929 och 1975 och blev på grund av dess isoleregenskaper och då det var enkelt att bygga med ett populärt byggmaterial. Då det alunskiffer som användes i tillverkningen bröts på olika ställe i Sverige så innehöll de även olika mängder radium och att man har blåbetong i sin fastighet behöver inte betyda att den avger höga halter av radon då detta beror på halten av radium i blåbetongen. 

Om man vill veta om man har blåbetong i sin fastighet så behöver man göra en gammamätning. När man gör en gammamätning så mäter man gammastrålningen från vägg eller golv och om miljödosekvivalentraten är över 0,3 µSv/h (mikrosievert) så kan det innebära att man har radon från byggnadsmaterialet och att blåbetong finns i byggnadsmaterialet.

Man brukar vid gammamätning dela upp blåbetongen i tre olika typer beroende på dess strålningsgrad och det finns låg-, medel- och högstrålande blåbetong som delas in enligt följande:

-Lågstrålande: ca 0,25–0,55 µSv/h avger ca. 25–200 Bq/m3

-Medelstrålande: ca 0,60–0,80 µSv/h avger ca. 200–350 Bq/m3

-Högstrålande: ca 0,85–1,30 µSv/h avger ca. 350–600 Bq/m3

Tror du att du har blåbetong hemma eller har förhöjda radonhalter och vet inte om det kommer från marken eller byggmaterialet, kontakta oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se för ett kostnadsfritt hembesök för förslag på åtgärd (inom Stockholmsområdet med omnejd). 

Exempel på hur blåbetong kan se ut.
Varukorg
Rulla till toppen