Allt om radon och ventilation

Hur ofta behöver man rengöra ett ventilationssystem?

Det finns inga krav på hur ofta man behöver rengöra ett ventilationssystem i ett en- eller tvåbostadshus men rekommendationen är att man rengör sin ventilation minst en gång var 4–6 år beroende på vilka förutsättningar som finns kring ventilationen. Har man ett FTX system kan man titta igenom sitt ventilationsaggregat varje gång man byte filter och dammsuga bort synlig smuts och damm från fläktar och aggregatet. Hur smutsigt det blir i kanaler och filter beror på många saker och har man någon av följande förutsättningar kan det var bra att ha ett tätare intervall mellan rengöring av kanaler och ventilation:

  • Är man många som bor i fastigheten så produceras även mer damm vilket dras in i ventilationssystemets kanaler.
  • Bor man nära en skog eller liknande kan det dras in mycket pollen och liknande i filter.
  • Bor man när en högtrafikerad väg kan även föroreningar från vägen och trafiken dras in i filtret.
  • Har man husdjur kan även det orsaka mer smuts i ventilationen.

Med tiden byggs det upp smuts i kanalerna och ventilationssystemet vilket ger ett sämre luftflöde och även högre motstånd för fläktar. Detta innebär att systemet får arbeta hårdare för att luften ska cirkulera på ett effektivt sätt, något som i slutändan ger en högre energiförbrukning och sliter mer på systemets komponenter. Vid en rengöring görs ofta även en ny injustering av ventilationen för att säkerställa att luftflödena i systemet är anpassade för husets storlek, antal boende och övriga förutsättningar i huset som tex. radon. Att ta hand om sitt ventilationssystem och utföra service och rengöring är ofta en bra investering då du får bättre luft, bibehåller effektiviteten i ditt system och ger längre livslängd på komponenterna i ditt ventilationssystem.

Önskar du hjälp med rengöring, service eller kontroll av din ventilation så kan du boka service direkt här eller ringa oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se.

Godkänd OVK - Åtgärd från OVK besiktning
Service är en god investering för att säkerställa livslängden för ditt ventilationssystem och att det fungerar som det ska.
Varukorg
Rulla till toppen