Allt om radon och ventilation

Är radon farligt för barn?

Då framför allt långvarig exponering av radon är det som skapar större risker så har exponeringen större effekt om man redan från ung ålder exponeras för radon vilket kan skapa högre risk för lungcancer senare i livet. Det saknas dock underlag för att säga att det skulle vara större risker för barn än för vuxna att exponeras för radon. Mer intressant information kring radonexponering och effekt för barn finns i denna artikel från en kanadensisk studie.   

Vill du har hjälp med din ventilation eller radonåtgärder? Kontakta oss på: 

Telefon: 08-604 97 00

Mail: info@hemkomfort.se

En vit skåpbil tillhörande Hemkomfort RadonSpecialisten
Kontakta oss gärna för hjälp med din ventilation eller åtgärder mot radon.
Rulla till toppen