Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonsanering Göteborg

Vad händer om min bostad har höga radonvärden?

Göteborgsområdet har generellt en låg eller normal risk för markradon, men det kan ändå finnas problem med höga värden i bostäder som har direktkontakt med marken.

Om radonvärdet visar sig vara för högt i din bostad gör vi en noggrannare undersökning för att identifiera källan till de höga värdena. Därefter ger vi en prisvärd offert på åtgärdsförslag. Några vanliga åtgärder är radonbrunn och olika typer av förbättrad ventilering.  En vanlig och mycket positiv bieffekt efter saneringen är att huset ofta får mindre problem med fukt, tack vare förbättrad ventilation.

Vilken eller vilka åtgärder vi föreslår beror på vilken eller vilka radonkällor du har i ditt hus. Olika delar av byggnaden kan också ha olika behov. Om det till exempel finns radon i vattnet behöver alla våtutrymmen ventileras extra. Finns en torpar- eller krypgrund med höga halter installerar vi extra ventilation här. Ibland väljer vi också att installera en radonsug som skapar ett undertryck i husgrunden, vilket hindrar radonet från att tränga in i huset.

Läs mer om radonsanering.

 

Varför anlita Hemkomfort?

– hemkomforts verksamhet är godkänd av SWEDAC och Strålskyddsverksamheten.

– snabb leverans av mätutrustning och snabbt besked om mätresultaten

– vi kan mäta radon under hela året.

–  stor expertis och lång erfarenhet av att arbeta med radonmätningar och saneringar

– vi kan lösa nästan alla radonrelaterade problem

– i nio saneringsfall av tio kan vi garantera ett årsmedelvärde på under 200 Bq/m3.

 

Om du har frågor eller vill beställa en radonmätning eller offert, kontakta oss!