Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning & radonsanering Uppsala

Radonmätning Uppsala

 

Varför mäta radon?

I marken, luften och vattnet runt omkring oss finns den radioaktiva ädelgasen radon helt naturligt. I mindre mängder utgör den ingen fara, men större koncentrationer över längre tid är ohälsosamt. Näst efter tobaksrökning är skadeeffekterna av radon som sönderfaller den vanligaste orsaken till lungcancer, varför det är mycket viktigt att sätta in åtgärder i bostäder där värdena är allt för höga.

 

Vilka hus har problem med radon?

Hus byggda med blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, har ofta problem med höga  halter. Hus byggda på mark där berggrunden innehåller större mängder uran eller andra radioaktiva ämnen kan också få stora problem med inomhusluften.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns omkring 400 000 bostäder i Sverige som har en högre radonhalt än det rekommenderade riktvärdet på 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). För att identifiera dessa hus behöver mätningar göras i alla bostäder, äldre såväl som nybyggda.

 

Ska jag mäta radonet i min bostad?

Om du bor i hyreslägenhet är det hyresvärden som ansvarar för att mäta radonet. Om du däremot äger din bostad är det viktigt att göra egna mätningar. Dessa ska göras vart tionde år eller efter renoveringar och ombyggnationer som kan påverka radonhalten. Det är också bra att göra mätningar inför försäljning, för att köparen ska få aktuella siffror.

 

Hur är radonläget i och runt Uppsala?

I Uppsala har runt vart tionde småhus ett radonvärde som överstiger gränsvärdet på 200Bq/m3. Problemen är generellt lägre i flerbostadshus, även om problem kan förekomma även där.

Rullstensåsar släpper lätt igenom gasen, varför äldre hus byggda på just rullstensåsar ofta har mer problem än andra byggnader.

Uppsalas kommunala dricksvatten har låga halter, men bergborrade dricksvattenbrunnar kan ha förhöjda värden. Hushåll med egen brunn behöver därför göra egna mätningar av vattnet.

 

Hur går mätningen till?

Hemkomfort utför mätningar med spårfilm. Du beställer utrustning av oss, som vi levererar med posten inom ett par dagar. Med leveransen följer instruktioner om hur du ska placera utrustningen, samt ett returbrev. När mätningen är färdig ska du skicka utrustningen till vårt laboratorium.

För att få ett helt tillförlitligt årsmedelvärde behöver mätningen pågå i minst två månader mellan oktober och april. Ibland är det dock viktigt att få indikation om radonhalterna snabbt, varför vi också erbjuder snabbmätningar på mellan 24 timmar och tio dygn som kan genomföras när som helst på året.

 

Varför ska du anlita Hemkomfort?

– vi erbjuder såväl kortare indikationsmätningar på mellan 24 timmar och tio dygn

– vi gör också grundligare mätningar på två månader som ger ett tillförlitligt årsmedelvärde

– vi har gedigen kunskap om olika problem relaterade till radon som kan uppstå, varför du som kund kan känna dig helt trygg med att anlita oss

– vår verksamhet är godkänd av Strålskyddsmyndigheten och SWEDAC

 

Radonsanering Uppsala

 

Vad gör jag vid höga radonvärden?

Om ditt hus skulle visa sig ha allt för höga radon värden ger vi prisvärda åtgärdsförslag. Några vanliga åtgärder är radonsug och radonbrunn. Båda alternativ bygger på att skapa undertryck under huset eller i den intilliggande jorden, vilket leder radon bort från huset.

Det är också vanligt att vi föreslår olika typer av förbättrad ventilering, i krypgrund, torpargrund eller i själva huset. Utöver att minska radonhalterna ger det också en generellt förbättrad inomhusluft och minskar risken för fuktskador.

Du kan läsa mer om våra saneringsåtgärder här.

 

Varför anlita Hemkomfort för radonsanering?

– vi har arbetat med mätningar, ventilationsåtgärder och sanering av radon sedan 1991

– vi kan åtgärda de flesta radonrelaterade problem

– i nio av tio saneringsfall kan vi garantera ett årsmedelvärde på under 200 Bq/m3

– vi är mycket prisvärda, jämför gärna med våra konkurrenter!

– vi garanterar ett hantverksmässigt utfört arbete som ger en bättre inomhusmiljö

 

Om du har frågor eller vill beställa en radonmätning eller offert, klicka här!