Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning & radonsanering i Skövde

Radonmätning Skövde

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt runt omkring oss, i marken, luften och i vattnet. Radon kan också finnas i byggmaterial. I trä finns minimala mängder radon medan det omvända gäller för så kallad blå lättbetong, alunskifferbaserad blågrå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975. Hus som till största delen består av blå lättbetong kan därför få stora problem med höga radonhalter.

 

Hur ofta ska radonet mätas?

Strålskyddsmyndigheten rekommenderar att radonhalten i inomhusluften ska mätas vart tionde år samt efter renovering och ombyggnation som kan påverka radonhalterna.

För högsta tillförlitlighet ska mätningen ska pågå i minst två månader under vinterhalvåret mellan 1 oktober och 30 april. Ju längre mätningen pågår, desto noggrannare blir mätvärdet. Hemkomfort erbjuder också kortare indikationsmätningar året om, inför till exempel försäljning av bostad.

Radon mäts i bequerel (Bq) per kubikmeter luft (m³). Om radonvärdet i en bostad överstiger 200 Bq/m3 är det viktigt att vidta åtgärder för att få ner värdet, eftersom radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter tobaksrökning.

 

Hur ser radonläget ut i och runt Skövde?

I och runt Skövde är den största källan till höga värden markradon. Höga halter har uppmätts både i flerbostadshus och fristående villor. Oavsett typ av bostad är det därför viktigt att med jämna mellanrum kontrollera att radonet inte går över gränsvärdet.

 

Varför ska du anlita Hemkomfort?

– vi har lång erfarenhet av mätningar, ventilationsåtgärder samt sanering av radon

– vi har gedigen kunskap om olika radonrelaterade problem som kan uppstå, varför du som kund kan känna dig helt trygg med att anlita oss

– vi erbjuder såväl kortare indikationsmätningar på mellan 24 timmar och tio dygn

– vi erbjuder också grundligare mätningar på två månader som ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

 

Den bästa årstiden för mätningar är under vinterhalvåret, från oktober till april. Men ibland är det mycket angeläget att få snabbt svar, varför vi också erbjuder mätningar under sommarhalvåret.

 

Radonsanering Skövde

 

Vad händer om huset har för höga radonvärden?

Om din bostad skulle visa sig ha för höga radonvärden gör vi en grundlig undersökning av ditt hus för att identifiera orsaken till de höga värdena. Därefter tar vi fram ett prisvärt åtgärdsförslag.

Vilka åtgärder vi föreslår beror helt på var radonet kommer ifrån och huskonstruktionen. Ibland kan det vara problem i flera hus som ligger nära varandra. Då räcker det ibland med att gräva en radonbrunn på gårdsplanen, som suger radonet ur marken närmast bostäderna. Andra gånger föreslår vi radonsug i husgrunden eller extra ventilation inne i huset. Ventilationsåtgärder inomhus är speciellt viktiga om källan till radonet är kranvattnet eller blå lättbetong.

 

Du kan läsa mer om våra saneringsåtgärder här.

 

Varför anlita Hemkomfort för radonsanering?

Hemkomforts verksamhet är godkänd av SWEDAC och Strålskyddsverksamheten

– vi har lång erfarenhet, stor expertis och kan lösa nästan alla radonrelaterade problem

– i nio av tio saneringsfall kan vi garantera ett årsmedelvärde på under 200 Bq/m3

– vi garanterar ett hantverksmässigt utfört arbete som ger en bättre inomhusmiljö.

 

Har du frågor eller vill beställa en radonmätning eller offert, kontakta oss!