Radon

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet uran sönderfaller. Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Radondöttrarna kan fastna i våra luftvägar vid inandning. När sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna som kan skada våra luftvägar och lungor, i värsta fall kan de orsaka cancer.

WHO (World Health Organization) bedömer att ca 3-14 % av alla lungcancerfall har koppling till radon.

Strålningen från radondöttrarna kan ge höga stråldoser i bostäder/fastigheter (arbetsplatser, skolor, offentliga miljöer m.fl.).

Vad är blåbetong?

Blåbetong är ett byggmaterial som innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller. Förutom radon avger det också gammastrålning. Materialet producerades och användes flitigt mellan 1929 och 1975 i bland annat väggar och bjälklag. Blåbetong i en bostad, byggnad eller ett hus behöver inte automatiskt betyda höga radonhalter. Avgörande är bland annat vilka delar som består av blåbetong och hur ventilationen fungerar. Det enda sättet att ta reda på om man har ett radonproblem är att mäta.

Radon i jord och berggrund

Jordarter och berggrund som innehåller radium avger radon till markluften. Den radonhaltiga markluften kan sugas in till inomhusluften genom otätheter i husgrunden och ge upphov till höga radondotterhalter. Risken för radon från marken måste beaktas för 80% av Sveriges yta.

Radon i dricksvatten kan förekomma framförallt i vatten från egna brunnar. Radon i vatten kan vara farligt på två sätt. Dels genom att man får i sig radon när man dricker vattnet, men också genom att vattnet avger radon till inomhusluften. Det är enkelt att mäta radon i vatten genom ett vattenprov som skickas till ett mätlaboratorium.

Hur farligt är det med radon?

Det är osäkert hur stor risken för cancer är till följd av strålning från radondöttrar. Radonrisken är dock så hög att det är angeläget att vidta åtgärder i bostäder.

Källa: RADON i bostäder, Strålsäkerhetsmyndigheten, sep. 1990.

På SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten – finns mer information om radon.

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken