Radon

Vad är radon?

Byggmaterial som innehåller Radium kan avge radon till inomhusluften. Få byggmaterial innehåller så mycket Radium att de avger större mängder Radon; trä innehåller exempelvis nästan inget Radium alls.

Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Det är strålningen från dessa som kan ge höga stråldoser i bostäder.

Radondöttrarna fastnar ofta på dammet i luften. När man andas in luft som innehåller radondöttrar fastnar en del av dem i lungorna. Den strålning radondöttrarna då avger kan bidra till att lungcancer uppkommer.

Radon i blåbetong

Ett material som innehåller mycket Radium är alunskifferbaserad blågrå lättbetong – “blåbetong” – som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Radon i jord och berggrund

Jordarter och berggrund som innehåller radium avger Radon till markluften. Den radonhaltiga markluften kan sugas in till inomhusluften genom otätheter i husgrunden och ge upphov till höga radondotterhalter. Risken för radon från marken måste beaktas för 80% av Sveriges yta.

Hur farligt är det med radon?

Det är osäkert hur stor risken för cancer är till följd av strålning från radondöttrar. Radonrisken är dock så hög att det är angeläget att vidta åtgärder i bostäder.

Källa: RADON i bostäder, Strålsäkerhetsmyndigheten, sep. 1990.

På SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten – finns mer information om radon.

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken