Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Tjänster inom ventilation

Allt tätare hus kräver ventilationslösningar för att få ett bra inomhusklimat.

Vi hjälper er att få en bättre inomhusmiljö genom

  • Friskluftsventiler (S)
  • Badrumsfläktar (F)
  • Mekanisk frånluftsventilation (F)
  • Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • OVK-besiktningar

Service & underhåll 

Har du en befintlig radon- eller ventilationslösning är det viktigt att underhålla den för att bibehålla funktionen. Vi utför snabb, fackmässig service med kunden i fokus. 

  • Byte av filter 
  • Rengöring av aggregat 
  • Kanalrensning 
  • Injustering av luftflöden
  • Reparation av ventilationsaggregat, fläktar m.m.