Vi är specialister på radon!

Att anlita hemkomfort är tryggt. Vi har över 20års erfarenhet av radonmätning, sanering och förebyggande åtgärder.

Vi är experter och arbetar med: 

• Markradonlösningar med radonsugar, radonbrunnar och krypgrundsventilation
• Byggradon med ventilationslösningar
• Värmeåtervinningsaggregat och ventilationsvärmepumpar i alla storlekar och placeringar
• Enkla frånluftssystem med väggventiler
Gör-det-själv-paket till fast pris.