Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Köpa/Sälja bostad

Nar du ska köpa bostad
Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Det innebär att köparen själv måste ta reda på om huset är ett “radonhus” eller inte. Man kan eventuellt få hjälp av kommunen för att ta reda på om en fastighet är mätt tidigare.Som köpare bör du därför, om underlag inte finns i handlingarna, utföra en radonmätning och besiktning innan köpet. Om långtidsmätning inte är möjlig bör minst korttidsmätning genomföras, detta tar ca 10 dagar. Vi hjälper till med dessa åtgärder och lämnar givetvis kostnadsförslag på åtgärder om radonproblem upptäcks. Tiden är ofta en viktig faktor i samband med budgivning och kontraktsskrivning men vi hjälper dig få grepp på vilka kostnader eventuell radonförekomst medför.

Vid husförsäljning
Planerar du att sälja ditt hus är det en bra ide att i god tid göra en långtidsmätning. Observera att den bara kan göras under tiden 1/10- 30/4. Visar mätningen att huset inte har radon över gränsvärdet har du en seriös dokumentation. Överskrides gränsvärdet kan du utföra åtgärder för att underskrida gränsvärdet alternativt ha ett underlag som redovisar kostnaden för en sådan åtgärd med garanti. Hemkomfort ger dig snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet.

Vet du att:
• 500 000 bostäder i Sverige har för höga radonhalter.
• Ca 450 fall av lugncancer orsakas varje år av radon.
• Radon betraktas inte som ett dolt fel, utan som köpare måste du själv övertyga dig om att huset inte har radonproblem. (källa » SSM)

»Beställ mätdosa redan idag