Gör det själv radon

Vi kan erbjuda följande paket:

Radonsug innehåller:
• Ljudisolerad och varvtalsreglerbar kanalfläkt för inomhusplacering, alternativt väggfläkt eller takfläkt för utomhusplacering.
• Varvtalsregulator för fläkten.
• Manometer för kontroll av tryckskillnader.
• Kanaler med 80 mm diameter.
• Montageinstruktion.