Allt om radon och ventilation

Vad är gränsvärdet för radon?

I Sverige har man sedan 2004 satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 enligt strålskyddsförordningen. Sedan 2013 finns även ett Eu direktiv som anger en referensnivå på 300 Bq/m3 som minsta krav i årlig radonkoncentration inom EU. Sverige och några andra länder har dock valt att lägga sig under den rekommenderade nivån i direktivet. Några länder som t.ex. Norge har valt att lägga gränsen på 100 Bq/m3 som även är det rekommenderade gränsvärdet enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Varukorg
Rulla till toppen