Allt om radon och ventilation

När ska jag mäta radon?

Mätperioden för långtidsmätning av radon är under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Anledningen till att du mäter radon under eldningssäsongen är att vi ofta håller fönster och dörrar stängda under den perioden och undertrycket gör då ofta att radonet stiger in i huset från marken vilket ofta leder till ökat inläckage av radon under denna period. Mätningar blir mer tillförlitliga under vinterhalvåret och därför är rekommendationen att du mäter inom denna mätsäsong och det är även ett krav för att kunna få ett korrekt årsmedelvärde. Mätning med korttidsdosor och elektroniska dosor kan ske året om men på grund av den skillnad i tryck som blir mellan sommar och vinter på grund av temperaturskillnader så är det fortfarande rekommenderat att mäta under mätsäsongen för att få ett rättvisande resultat.

Radonmätning
Långtidsmätning
Radonmätare för mätning av radon under kort tid- Hemkomfort RadonSpecialisten
Korttidsmätning
Varukorg
Rulla till toppen