Bidrag | Hemkomfort

Om man efter mätning av radongashalten erhållit ett värde överstigande 200 Bq/m3 i årsmedelvärde finns en uppmaning från Socialstyrelsen att sänka radongashalten.

Tidigare kunde radonbidrag sökas med maximalt 15.000kr men det har tagits bort 2015-01-01

ROT-avdrag
Bidraget är 30 % av arbetskostnaden dock max 50.000:- per person.
För en villa med två ägare finns alltså 100.000:- i utrymme. Observera att bidraget sammankopplas med bidrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.

» Kontakta oss för närmare diskussion om förutsättningarna.