Get Adobe Flash player

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar. Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon samt utfört tusentals saneringar med gott resultat. Vi erbjuder snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet.

Med huvudkontor i Stockholm och med filial i Skövde täcker vi in Mälardalen och Västra Götaland men tar uppdrag i hela landet.

Vi står för:
• snabb och fackmässig hantering
• fasta priser
• snyggt, rent och fackmässigt utförande
• SSM-utbildad personal
• garanterade resultat


Hemkomfort har sedan 2007 högsta kreditvärdighet. 
Läs mer om våra utmärkelser här

  

Hemkomfort är medlem i Svensk Radonförening


Filterbutik

Vår nya filterbutik har öppnat. Handla dina filter direkt på vår hemsida

>> Klicka här <<

Radonmätning

Långtidsmätning kräver att mätdosorna ligger ute minst två månader och påbörjas tidigast i oktober och avslutas senast 30 april.

Beställ mätning här